Понеділок, 05.06.2023, 13:36
Надбузький професійний аграрний ліцей
Головна | Увага досвід | Реєстрація | Вхід
Категорії розділу
Новини 2018/2019 навчальний рік [13]
Новини
Новини 2019/2020 навчальний рік [22]
Новини 2020/2021 навчальний рік [18]
Новини 2021/2022 навчальний рік [16]
Новини 2022/2023 навчальний рік [24]
Новини 2023/2024 навчальний рік [2]
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 122
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Стислий опис досвіду роботи

Антюшиної Ольги Миколаївни,

викладача української мови та літератури

Надбузького професійного аграрного ліцею

 

Література рідного краю

в концепції мовної освіти в Україні

та виховання громадянськості і національної самосвідомості


Антюшина О. М. працює над темою: "Література рідного краю в концепції мовної освіти в Україні та виховання громадянськості і національної самосвідомості".

Даний досвід роботи з розвитку та пізнання національної культури рідної мови, розвитку зв’язного мовлення, збагачення словникового запасу учнів на уроках мови та літератури забезпечує:

- розвиток мови як невід’ємної складової мислення;

- формування логічного мислення;

- досвід роботи - результат свідомого пошуку викладача;

за рівнем новизни досвід носить раціоналізаторський характер.

СУТЬ його у додержанні таких принципів:

- сприйняття учнем нових знань має бути осмисленим;

- кожен урок повинен перетворитись на процес відкриття;

- проблемність - основний принцип сучасного навчання;

- мова і література тісно пов’язані між собою;

- література, як і інші види мистецтва, допомагає пізнавати світ;

- мова - складова рухлива система, що є засобом спілкування;

- на уроках літератури викладач прагне привчити учнів до вдумливого,  

 усвідомленого прочитання тексту, розуміння задуму автора, краси художнього слова;

- використовує метод цілісного аналізу художнього твору;

- перевагу в роботі надає нестандартним урокам, які сприяють розкриттю творчого потенціалу і вчителя і учнів;

- вивчає індивідуальні особливості , сприяє розвитку їхніх

здібностей;

- особистим прикладом виховує повагу до моральних принципів;

- своїм педагогічним ідеалом вважає В. Сухомлинського, а педагогічне кредо визначає так: "У серце увійде тільки те, що йде від серця".

Формування творчої особистості та її здібностей — одне з пріоритетних завдань сучасної національної школи. Урок літератури в контексті новітніх педагогічних технологій, методів, форм навчання, спрямований на формування творчої особистості учня, є стрижневою ланкою освітньої парадигми.

Змістовою основою кожного навчального заняття з літератури є вивчення особливостей літературного процесу, творчості видатного письменника або конкретного художнього твору.

В процесі знайомства з літературним твором «учні часто схоплюють лише той зміст, який лежить на поверхні, не помічаючи багатьох художніх компонентів. Не проникають у суть явищ, внаслідок чого у них може складатися збіднене, а то й неправильне уявлення про твір письменника». Для того щоб учень осягнув по-справжньому всю глибину твору мистецтва, необхідно, щоб він занурився у світ образів та ідей, які не лежать на поверхні, а виявляються під час аналізу як одного з найважливіших етапів вивчення тексту.

Чим вищий рівень інтелектуального розвитку старшокласників, тим активніше необхідно застосовувати найсучасніші й найбільш оптимальні методи, прийоми і форми роботи для вивчення художнього твору.

Поряд з уроком, який є основною формою навчального процесу,широко  впроваджуються у старших класах активні форми занять з літератури — лекції проблемного типу, лекції з елементами евристичної бесіди, проблемні семінари, семінари-дискусії, диспути, практикуми та ін.

 Рівні сформованості творчих здібностей старшокласників.

 Високий рівень:

 • учні мають витончені художньо-естетичні смаки й виявляють велику зацікавленість до пізнання сутності художньої літератури;

 • володіють системним літературно-критичним баченням та образно-асоціативним сприйняттям художнього твору;

 • виявляють уміння вільно оперувати теоретико-літературними поняттями під час аналізу художнього твору;

 • мають високу здатність до інтуїтивного, логічного, літературно-критичного та образно-асоціативного мислення;

 • володіють уміннями повноцінної інтерпретації художнього твору;

 • мають яскраво виражену потребу у творчому самовдосконаленні.

 Середній рівень:

 • учні виявляють зацікавленість до пізнання сутності художньої літератури;

 • частково володіють літературно-критичним баченням та образно-асоціативним сприйняттям художнього твору;

 • мають досить ґрунтовну базу теоретико-літературних знань для аналізу художнього твору, однак не досить успішно оперують ними;

 • в основному виявляють здатність до інтуїтивного, логічного, літературно-критичного та образно-асоціативного мислення;

 • прагнуть до власної повноцінної інтерпретації художнього твору, але недостатньо володіють цим умінням;

 • відчувають потребу творчого самовдосконалення, однак не докладають належних зусиль для цього.

 Низький рівень:

 • старшокласники виявляють інтерес до художньої літератури, однак часто відчувають проблеми в її розумінні;

 • мають недостатній рівень літературно-критичного бачення та образно-асоціативного сприйняття художнього твору;

 • знають зміст художнього твору, однак через бідність словникового запасу та слабкі знання з теорії літератури відчувають значні труднощі у здійсненні аналізу чи інтерпретації художнього твору;

 • висловлюють трафаретні думки, в письмових та усних аналітичних роздумах часто допускають неточності, виявляють спрощений підхід до осмислення образів, проблематики тощо;

 • виявляють потребу у самовдосконаленні, але бракує досвіду у володінні літературно-критичним баченням та образно-асоціативним сприйняттям художнього твору.

        Розвиток творчих здібностей старшокласників (а саме — літературно-критичного та образно-асоціативного мислення; системи знань з теорії літератури, літературознавчої інтуїції, інтерпретаційних здібностей, світоглядних моральних та естетичних якостей) у більшості учнів гальмується стереотипними методами та прийомами вивчення художнього твору, слабкою базою знань з теорії літератури. Під час традиційних бесід учні звикли покладатися на чужі думки, хай навіть глибокозмістовні, точні, й, використовуючи репродуктивний метод засвоєння знань, в основному вдаються до відтворення прочитаних у підручнику чи посібниках-«шпаргалках» думок. Однак шлях стереотипного, шаблонного мислення — безперспективний.

        Система творчих завдань:

 1) випереджувальні аналітичні завдання (усне повідомлення, реферат, доповідь про творчість письменника, аналітичний огляд літературно-критичних статей про творчість письменника чи про якийсь конкретний художній твір; читацький відгук про твір митця та ін.);

 2) критично-аналітичні завдання (анотація, аналітична замітка; аналітичне спостереження, рецензія, вправи на дослідження засобів творення того чи іншого художнього образу, композиційно-сюжетних елементів, дослідження художньої деталі; з'ясування та дослідження проблематики твору; визначення основних мотивів ліричного твору та ін.);

 3) текстуально-аналітичні завдання (вправи на опрацювання мікрофрагментів твору для дослідження образної системи, тематики, проблематики, портретів, пейзажів, художньої деталі, композиційно-сюжетних особливостей тощо);

 4) конструювально-аналітичні завдання (вправи на побудову або творче модернізування таблиць, схем, алгоритмів, пов'язаних з тими чи іншими аспектами аналізу художнього твору);

 5) аналітичні завдання на актуалізацію та закріплення творчих умінь і навичок (тестові завдання, завдання ігрового характеру тощо);

 6) аналітично-дослідницькі роботи (дослідницька стаття; дослідницька робота в МАН; есе-дослідження; дослідження-інтерпретація, дослідження-рецепція та ін.).

 Технологічна схема аналізу ліричного твору

 1. Первинне враження від прочитаного.

 2. Основні мотиви, майстерність їх художньо-філософського втілення.

 3. Система образів, їх взаємозв'язок, драматургія образу ліричного героя.

 4. Тема, ідея, жанр.

 5. Вплив версифікації ( наявність рим, римування; віршового розміру строф чи строфоїдів, визначення виду строфи у римованому вірші; особливості ритмомелодики у верлібрі та білому вірші тощо) і засобів художньої мови (фоніка, лексичні та синтаксичні засоби, тропи) на ідейно-мистецький рівень твору.

 6. Значення твору, його художньо-естетична цінність; місце у творчості автора, в українській та світовій літературі (при аналізі ліричного твору обов'язковою умовою є наявність обґрунтованих учнівських інтерпретацій тексту).

 Технологічна схема аналізу епічного твору

 1. Первинне враження від прочитаного.

 2. Жанрова майстерність автора.

 3. Тематика і проблематика, своєрідність бачення письменником піднятих у творі проблем.

 4. Композиційно-сюжетні особливості; рівень художнього осмислення подій.

 5. Система образів, їх роль у розкритті проблем твору.

 6. Провідна думка (ідея) твору.

 7. Мовностильова своєрідність твору.

 8. Значення твору, його художньо-естетична цінність; місце у творчості автора, в українській та світовій літературі (при аналізі епічного твору обов'язковою умовою є наявність обґрунтованих учнівських інтерпретацій тексту).

 Технологічна схема аналізу драматичного твору

 1. Первинне враження від прочитаного.

 2. Характер (тип) конфлікту твору.

 3. Особливості розвитку сценічної дії.

 4. Характери персонажів і художні засоби їх розкриття.

 5. Роль сюжетних та поза сюжетних елементів (монологів, діалогів, ремарок тощо).

 6. Тема, ідея, проблематика, своєрідність бачення письменником піднятих утворі проблем.

 7. Значення п'єси, її художньо-естетична цінність та сценічна доля; місце у творчості автора та в історико-літературному процесі (при аналізі драматичного твору обов'язковою умовою є наявність обґрунтованих учнівських інтерпретацій тексту.

 Отже, можна стверджувати, що цілісний аналіз художнього твору як засіб розвитку творчих здібностей старшокласників є досить ефективним. Відповідно до способів і форм реалізації навчальних завдань  використовуються інформаційно-розвивальний, евристичний, частково-пошуковий, дослідницький методи, метод самостійної роботи та інші. Використання цих методів найвищою мірою сприяє оволодінню навичками повноцінного аналізу художнього твору, які є основою розвитку літературно-критичного та образно-асоціативного мислення старшокласників в контексті системи творчих здібностей.

 Для того, щоб сформувати основні компетенції особистості учнів засобами мистецтва слова викладач використовує метод проектів, який  є результатом конструктивної взаємодії викладача та учнів.

Такі  уроки-проекти викладач проводить під час узагальнення та систематизації знань:

1.        Модель-проект уроку за повістю О.Довженка «Україна в огні»

2.        Урок-проект «Бо я на землі людина» за повістю О. Коцюбинської «Людина»

3.        З укранської мови - проект  «Людина починається з добра».

Досвід викладача  дав свої плоди. Учні одержують високі результати під час проведення контрольних робіт, екзаменів, беруть активну участь в олімпіадах, вирізняються високим  рівнем мислення і загальної ерудиції.

 Додаток

Учнівська    ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Пошуково – дослідницької  роботи «Пригоди слова»

Пошуково – дослідницька група під керівництвом  Антюшиної О. М. протягом навчального року працює над  дуже цікавою темою «Пригоди слова».

 Завдання роботи – пояснити походження і значення слова  через зіставлення його зі спорідненими словами тієї самої чи іншої мови.

  Готуючи цю роботу, ми дізналися про виникнення в українській мові частини запозичених слів, зокрема тих, з якими при переході від народу до народу і від мови до мови відбувалися різні «пригоди» - змінювалася форма, використання.

   Працюючи над роботою, ми дізналися, що всі народи в усі часи навчалися один в одного, навчаються і сьогодні.

   В українську мову нові слова приходили і зі сходу, і із заходу. І сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших безіменних, але розумних і допитливих предків, які у пошуках знань збагачували словник рідної мови.

   Розкриваючи секрети слова, ми тим самим розкриваємо й секрети історії, заховані в них, і секрети людської думки, винахідливості, таланту. І уявляється це слово таким собі вічним мандрівником, припорошеним пилом чужих доріг, зі старовинними саквами через плече, а в них – безцінний скарб людського таланту, допитливості, розуму – подарунок минулих епох майбутнім. Для чого потрібно знати значення й походження різних слів, насамперед «непрозорих», незрозумілих за своїм «механізмом»?

   Для того, щоб вони стали активними складниками нашого словника, щоб для нас вони були не сірими камінчиками, а прозорими скельцями, через які видно батьківщину слова, його родину, його історію.

   Скільки ж цікавого ми дізналися, працюючи над роботою. А головне – ми поповнили знання з історії, географії, фізики, зоології, біології.

 Усі слова, що відшукали, ми по групували їх за тематикою.

   Ось що одержалось…

«Назви міст»,  «Сліди історії», «Ми подорожуємо», «Жито, пшениця, усяка пашниця», «На городі», «Наш сад», «Квіти, трави», «Звірі наших лісів», «Свійські тварини» та багато інших.

(6 слайд – «Наш рідний край»)   Зокрема, працюючи над темами «Сліди історії» та «Назви міст» ми зрозуміли, що споконвіку люди були небайдужі до назв своїх поселень. Про це  свідчать не лише літописи, в яких часто пояснюються причини появи назви міста, а й усні перекази багатьох народів.

   Знайшли дуже багато цікавого матеріалу.

   Я  хочу розповісти про ті історичні місця, де ми народилися, живемо, навчаємося.

   Миколаїв…Хоч неподалік від цього місця поселення були дуже давно (уже в 6 ст. н. е. на Бузькому лимані була грецька колонія Ольвія) проте саме місто Миколаїв з’явилося порівняно недавно.

   Назва  його – це пам'ять про штурм Очакова, який завершився перемогою російських військ 6 грудня 1788 року – в день православного свята – свята Миколая, якого вважали покровителем моряків. Проте офіційне заснування міста датують 5 серпня 1790 року – коли спустили на волу перший фрегат «Святой Миколай», збудований на Миколаївській верфі.

   Цікавилися і про селище Надбузьке, де ми навчаємося.

   У державному архіві  Миколаївської області за документами землекористування графа Ламберта, що у 19 ст. за три версти від поселення Варварівки, на бер

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Календар
  «  Червень 2023  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930
  Архів записів
  Реклама